English Български

Компоферм

KOMPOFERM – Системата за преработка на отпадъци.

Обработка на отпадъци по целия свят и безопасно за климата.

Продължителната обработка на отпадъците в днешно време трябва да включва повече от директно депониране. Ние смятаме отпадъците за ценни ресурси, от които могат да се извлекат суровини и енергия.

Нашата система KOMPOFERM осигурява оптимална утилизация на отпадъци. Един възможно най-голям дял от придобита енергия (биогаз), суровини и алтернативни горива (RDF) благоприятства опазването на ресурсите и защитата на околната среда.

Система за обикновени и сложни изисквания модулният строеж гарантира висока гъвкавост

Максимизира се производството на енергия и суровини – вместо депониране и изгаряне

Намаляват се разходите за третиране на отпадъци

Редуцират се емисиите на CO2 чрез производство на енергия от биогаз и замяна на изкопаеми горива чрез RDF в електроцентрали и циментови заводи, както и рециклиране на материал

ЗАПИТВАНЕ или се обади на
02 84 11 000

Сепариране

Рисайклинг България проектира, доставя и изгражда инсталации за сепариране на твърди битови отпадъци, съобразени със спецификата на отделните клиенти. Всяка инсталация може да бъде изградена...

Смартферм

Извличане на енергия с децентрализирано обработване на субстрати Инсталaциите със суха ферментация SMARTFERM са базирани на доказаната технология KOMPOFERM , която е представена от...

Изтегли прикачената спецификация

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ