English Български

Рентгенови сепаратори

Сортиране с рентгенови лъчи

Машините с рентгенови лъчи използват получаване на изображение с висока резолюция, чрез излъчване на рентгенови лъчи, което позволява отделяне на зададен материал от общия поток на база специфичното атомно тегло. Тази иновация отваря нови хоризонти при ефективното извличане на ценни материали. Има две основни технологии при рентгеновото сортиране. Най-новата технология е XRF, при която материала преминава под рентгенови скенери, а рентгеновите лъчи се излъчват върху материала. Тези лъчи се абсорбират от материала и се разчитат от управлението на машината. При различните материали степента на поглъщане на лъчите е различна; например плътните материали като тухли  камъни имат по висока абсорбция. Steinert XSS  "вижда" през материалите, отчитането на различните материални плътности, компоненти, които съдържат халогени, както и органични компоненти. Иидентифицира съдържанието на сортирания материал независимо от цвета и замърсяването. Използвайки рентгеновата технология, могат да бъдат сортирани материали на база тяхното атомно тегло и могат да се сепарират различни метали от общ смесен поток.Това позволява на леки метали да бъдат сортирани от тежки метали, или PVC от пластмаси, скрап дървесина от камък, алуминиеви отливки от сплави и т.н. В минното дело, рентгеновото сепариране е може би един от най- широко използваните методи. Рентгенова флуоресценция - XSS F - може да се използва за диференциране на сплави, метали и руди въз основа на техните повърхности. Приложения: Отделяне на мед от общ железен или алуминиев скрап, отделяне на чисти стъклени фракции от общ поток на безоловно стъкло или стъкло с високо съдържание на олово, отделяне на RDF, сепариране на метали, отделяне на органика и други.

Изтегли прикачената спецификация ЗАПИТВАНЕ или се обади на
02 84 11 000

Надлентови магнитни сепаратори

Надлентовите магнитни сепаратори могат да бъдат с електромагнит или постоянен магнит, с или без отвеждаща лента. Могат да бъдат използвани в инсталации за преработка на битови отпадъци,...

Изтегли прикачената спецификация

Вихровотокови сепаратори

Сепараторите за немагнитни материали  намират широко приложение при шредиран материал, битови отпадъци, шлака от отпадъци, дървообработване. Цялостната система се състои от питател,...

Изтегли прикачената спецификация

Магнитни барабани

Магнитните барабани се използват при шредерни инсталации, битов скрап, шлака, в минната индустрия, добив на инертни материали, обработка на дървесина.  Могат да бъдат с електромагнит или...

Изтегли прикачената спецификация

Индукционни сепаратори

Steinert  Induction Sorting System ISS  е идеалното решение за извличане на цветни метали след шредиране или други рециклиращи процеси.  ISS системата осигурява ефикасно и...

Изтегли прикачената спецификация

Steinert KSS – Комбинирана стортираща система

Намерете правилната комбинация за вас! Steinert е доставчик на пълна гама сепаратори, предлагаща всички технологии, в сферата на  най-съвременните магнитни сепаратори за най-иновативните...

Изтегли прикачената спецификация

UNISORT CanMaster

Вихровотоковият  сепаратор UNISORT CanMaster е специално проектиран за отделяне на едрозърнест алуминий /кенове/ и е перфектното решение за оптимизиране на възстановяването на...

Изтегли прикачената спецификация

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ