English Български

Сепариране

Рисайклинг България проектира, доставя и изгражда инсталации за сепариране на твърди битови отпадъци, съобразени със спецификата на отделните клиенти. Всяка инсталация може да бъде изградена на модулен принцип (МУСИ – Модулна Унифицирана Сепарираща Инсталация), като в зависимост изискванията на Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2009-2013 и ОП “Околна среда 2007-2013”, модулите могат да бъдат добавяни или премахвани.

В допълнение МУСИ може да бъде надграждана с допълнителни елементи като вихровотокова сепарация, инфрачервена сепарация, въздушна сепарация, с цел отделяне на допълнителни рециклируеми и/или повишаване ефективността на инсталацията.

ЗАПИТВАНЕ или се обади на
02 84 11 000

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ